Studenten lenen- studentenleningen

Studenten lenen gezamenlijk tweehonderd miljoen met studentenleningen

Dat de studiefinanciering niet voldoende is voor de gemiddelde student wordt duidelijk aan de hand van de laatste cijfers over het totaal bedrag verstrekt aan studentenleningen. Studenten lenen dit jaar meer dan tweehonderd miljoen Euro. Het merendeel van lenende studenten bevinden zich in het hogere beroepsonderwijs.

Student lenen en studiefinanciering

Het totaal van meer dan tweehonderd miljoen aan openstaande studentenleningen betreft studentenleningen buiten de reguliere studiefinanciering om. Het gemiddelde bedrag dat een student leent ligt op achtduizend euro.

Studenten lenen studenten moeten aflossen

Veel studenten ervaren grote druk door de verplichting de aangegane studentenlening af te lossen boven op de aflossing van de studiefinanciering. Zeker studenten die niet afgestudeerd en wiens inkomen daardoor wellicht lager is uitgevallen dan verwacht op het moment van afsluiten van de lening hebben het moeilijk

Waarom studenten lenen

Studenten geven als reden op dat de studiefinanciering te laag is. Studenten wiens ouders een dusdanig inkomen hebben dat er feitelijk een ouderlijke bijdrage zou moeten zijn worden soms gedwongen een studentenlening aan te gaan doordat privé omstandigheden een ouderlijke bijdrage niet mogelijk maakt. Een tweede veel genoemde reden dat studenten lenen is de hoge kosten van de verplichte zorgverzekering. Het feit dat de student af en toe ook nog vertier wil hebben en studentenleningen over het algemeen een soepele aflossingstermijn en lage rente kennen vergemakkelijkt het lenen van de student.

Studiefinanciering omlaag, kosten omhoog

Het is niet echt gek te noemen dat studenten meer moeten lenen aldus een zich beklagende student. De studiefinanciering is afgelopen jaren alleen maar minder geworden terwijl de kosten alleen maar omhoog zijn gegaan. Je hoeft geen economie student te zijn om uit te leggen dat dit leidt tot meer studenten die gedwongen worden studentenkrediet of studentenleningen af te sluiten.

Studenten lenen gezamenlijk tweehonderd miljoen met studentenleningen

Studenten lenen steeds meer geld. Studiefinanciering belachelijk laag? Steeds meer studenten willen (moeten)een studentenleningen.

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2009 | Studentenlening.net | sitemap