Studentenlening

Het leven van een student gaat niet altijd over rozen. Hard studeren (Mwah) en lange dagen in de college zalen maken het niet altijd mogelijk om er ook nog eens een baantje bij te hebben. Omdat studenten toch ook graag de broodnodige ontspanning willen hebben zijn we voor extra geld vaak overgeleverd aan een studentenlening of studentenkrediet. Normaal zijn de kredietverschaffers niet zo makkelijk met hun krediet als je niet één of andere vorm van inkomen hebben. Voor studenten wordt vaak een uitzondering gemaakt in de vorm van een speciale studentenlening of studentenkrediet. Om meer tijd in de college zaal maar vooral ook in de kroeg te kunnen doorbrengeneen deze site over de studentenlening.

Waarom een speciale studentenlening?

Waarom zouden banken eigenlijk van hun gewoonte afwijken en studenten een special lening te verschaffen terwijl andere mensen geen krediet kunnen krijgen als ze eenzelfde inkomenssituatie zouden hebben? Vinden banken studenten zo aardig en verschaffen ze daarom die studentenlening? Geven ze het krediet uit medelijden met de student of worden ze misschien wel door de overheid gesubsidieerd de nodige muntjes te verschaffen? Nee hoor niets van dat alles. De reden dat banken studentenleningen verschaffen zit in hun perceptie van de toekomst.

Studentenlening als lokkertje

Geen altruïstische beweegredenen voor een studentenlening maar gewoon eigenbelang is de reden dat banken studenten graag geld lenen. Aha, want? Simpel de gemiddelde student gaat een goede financiële toekomst te ge moed. Een toekomst waarbij een goed salaris over de bankrekening komt, een toekomst waar een grote hypotheek voor een duur huis afgesloten moet worden, een toekomst waar wellicht een eigen bedrijf in voorkomt wat krediet nodig heeft en gefaciliteerd moet worden voor betalingsverkeer. Kortom een toekomst waar de bank een hoop aan kan verdienen. Door jou nu te "binden" met een voordelig studentenkrediet of studentenlening hoopt ze in de voor studenten rooskleurig geachte financiële toekomst ook zaken met hen te kunnen doen.

Studentenleningen een paard niet in de bek kijken

Tja en wie zijn wij om geen gebruik (misbruik) te maken van hun gewilligheid studentenleningen te verschaffen.

Mag ik alstublieft eh .... een

Schei uit. Ze doen je geen gunst ze zijn hartstikke blij jou als klant binnen te halen. Voor zover ze überhaupt geld verliezen (en geloof dat maar niet) op een studentenlening maken ze dat (of hopen ze) in de toekomst wel goed. Wees dus niet onderdanig zie jezelf als hun klant en ga niet smeken om een studentenlening. Gewoon een beetje gedurfd opstellen net als in de kroeg, een opening als waarom zou ik bij jullie mijn studentenlening onderbrengen geeft betere voorwaarden als; mag ik alstublieft een studentenlening afsluiten?. Gewoon denken voor jou tien anderen, weten zij veel hoe dringend je erom verlegen zit.

Studentenlening - de voorwaarden

Oké we weten nu dat we niet te verlegen binnen moeten stappen bij de bank, maar waar moeten we eigenlijk aan voldoen om in aanmerking te komen voor een studentenlening of studentenkrediet? Per bank varieert dat een beetje maar de volgende overlappende kenmerken dekken de lading:

Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan zul je voor een studentenkrediet of studentenlening een medecontractant moeten vinden (meestal pa of ma).

Studentenkrediet de kenmerken

Zijn natuurlijk ook per instantie verschillend maar laten zich in onderstaand rijtje redelijk vatten:

Wie verschaft de beste studentenlening en studentenkrediet

Iedere geldverschaffer kent zo zijn eigen voor en nadelen als het gaat om het te verstrekken . Waar je in ieder geval even moet kijken is de IB-groep.

Ook wij moeten ooit terugbetalen

Zitten er eigenlijk nadelen aan een studentenlening? Yep, net als iedere andere lening moet ook een studentenlening gewoon afbetaald worden. Maar ja wie dan leeft wie dan zorgt.

Website voor studentenleningen

Studeren wordt bijna onmogelijk zonder het afsluiten van een studentenlening.

Geld lenen kost geld
disclaimer | privacy | © 2009 | Studentenlening.net | sitemap